Gelieve tijdig te bestellen!
De prijzen zijn wekelijks aanpasbaar.
Bestellingen kunnen online doorgegeven worden of via e-mail: devleeshoeve@gmail.com
U dient een melding van ontvangst te krijgen van uw bestelling voor de feestdagen!